בחינת שלב ב' בפסיכיאטריה – הנחיות לנבחנים

  להלן עיקרי הדברים, מתוך דף הנחיות המיועד לנבחנים בבחינות שלב ב' מועד אביב 2010 / פרופ' שמואל פניג יו"ר ועדת הבחינה בפסיכיאטריה
…….בחינת שלב ב' נועדה לבדוק את האינטגרציה של ידע בסיסי וקליני, מיומנות ושפוט קליני.
כידוע לך, בחינת שלב ב' עברה שינויים מספר. השנויים המהותיים בבחינה זו הם בחלק של השאלות בפסיכיאטריה/נוירולוגיה ובחלק של הפסיכותרפיה.

מבנה הבחינה והחלוקה הפנימית של הנושאים בה
הבחינה תתמקד ב-3 תחומים עיקריים : 

  • ראיון חולה *** המלצת מנהלי האתר –  לקרוא את המאמר של אגיד, לוין ואברמוביץ':
    A guide to the psychiatric interviewfor the part two Oral Israeli Board Exams
    . פורסם ב- 2003 ב- ISR J PSYCHIATRY RELAT SCI;  40 (2): 103-117
  • פסיכותרפיה (דינמית  ו-CBT)
  • שאלות בפסיכיאטריה (שאלה קונצפטואלית ושאלה עם היבטים נוירולוגים).

החלוקה ביניהם תהיה כדלקמן:
מבחינת הזמנים, לכל חלק מוקצה זמן של כ-75 דקות

09.30– 10.45 –  חלק א'  – ראיון חולה
11.00 – 12.15 – חלק ב' –  פסיכותרפיה דינמית + שאלה קונצפטואלית (חלוקת זמן פנימית: פסיכותרפיה דינמית – 45-50 דקות שאלה קונצפטואלית – 20-30 דקות)
12.30 – 13.45 – חלק ג' – CBT  +  שאלה בפסיכיאטריה עם היבטים נוירולוגים.(כל תת-חלק יארך כ- 30-40 דקות).

נושאים/תוכן ומהלך הבחינה
השאלות שיוצגו בחלקים ב' ו-ג' הינן שאלות זהות לכל הנבחנים.
דהיינו אין אפשרות של בחירה או החלפת שאלה. 

הראיון הפסיכיאטרי:

הראיון ייערך בזמן הבחינה על-ידך בפני הבוחנים. הזמן המוקצב לראיון עצמו 35-40 דקות. עליך לנהל את הראיון במתכונת של ראיון Intake או ראיון לקונסולטציה במחלקה.
משך זמן זה יאפשר לך לקבל אנמנזה משמעותית, לערוך סטטוס פסיכיאטרי מלא ככל האפשר, לסכם לעצמך הערכה דיאגנוסטית והצעה לתכנית טיפולית ראשונית. לבוחנים תהיה הזדמנות, תוך כדי האזנה לראיון, להתרשם מיכולתך ליצור קשר, לארגן ולנהל את הראיון, לקבל מידע רלבנטי ולנצל את הזמן העומד לרשותך בצורה טובה.
לאחר מכן ישאלו אותך הבוחנים שאלות על-מנת לעמוד על יכולתך לזהות את הממצאים הרלבנטיים, לנסח שיקולים טיפוליים ואלטרנטיבות טיפוליות ויעריכו את הידע התיאורטי שלך, יכולת המשגתו ומיומנותך הקלינית. 

 פסיכותרפיה – פרטים טכניים

חלק זה של הבחינה יתחלק לשניים: פסיכותרפיה דינמית ופסיכותרפיה קוגניטיבית התנהגותית.  ההגשה מראש היא רק של המקרה הדינמי.
עליך להגיש דו"ח של טיפול אחד כולל ורבטים (תמליל) של שעה טיפולית:
המקרה יוגש  בארבעה (4) עותקים בשפה העברית. נא לציין על דף השער את שמך וכן את שם המטופל (אך לא את שם המדריך ומקום עבודתך).
על הדו"ח להגיע לוועדת הבחינות – המועצה המדעית (ז'בוטינסקי 35, מגדל 2, רמת גן, 52136) עד שלושים ימים לפני מועד הבחינה.
לתשומת לבך:
*  אנא הקפד על שליחת הדו"ח בזמן. במידה והדו"ח יגיע למשרדנו מאוחר מהתאריך הנקוב –   הרשמתך לבחינה תבוטל.
* לתיאור המקרה הדינמי, עליך לצרף אשור על 50 שעות הדרכה (לפחות) שנתנו על-ידי המדריך האישי, המוכר כמדריך על-ידי מנהל המרכז בו הנך מתמחה.
* עליך לצרף אישור על 20 שעות הדרכה על טיפול התנהגותי-קוגניטיבי.על האישורים להיות חתומים על-ידי מנהל בית החולים והמדריך האישי.

פסיכותרפיה דינמית, יותר לגבי תוכן המקרה הדינמי 

על המקרה להיות טיפול פסיכותרפי דינמי אינדיבידואלי ממושך. מבחינת הגישה התיאורטית והטכניקה הטיפולית הוא יכול להיות לפי כל אחת מהגישות הטיפוליות הדינמיות העיקריות המקובלות.  הטיפול הפסיכותרפי יכול להיות משולב בטיפול תרופתי.  הטיפול הדינמי יכול להיות גם בגישה תמיכתית תוך שימוש בעקרונות הטיפול הדינמי כפי שבאים לביטוי בדף ההנחיות לגבי הטיפול הדינמי שיצורפו למסמך זה.
אין להגיש מקרים של פציינטים מתחת לגיל 15.
הדו"ח הטיפולי חייב לתת
תאור של המטופל,
השיקולים האבחנתיים  ובחירת הטיפול,
תיאור התהליך הטיפולי (רצוי שפרק זה יהיה מקיף וידגים היטב את התהליך הטיפולי, לרבות קטעים משיחות.) וחלקו של המטפל בתהליך הטיפול. 
הדיון האבחנתי הפורמלי די-אס-אמי חייב להיות קצר, מכיוון שאין זה במוקד של הבחינה בחלק זה.
יש לסיים את הדו"ח בדיון על תוצאות הטיפול, הגורמים הטיפוליים והמשגה תאורטית של התהליך הטיפולי, כולל הסתמכות על ספרות מקצועית

יש להגביל את אורך הדו"ח ל-12 עמודים מודפסים (נטו) הכתובים בפונטים של 12 ומעלה וברווח של 1.5 ומעלה -עבודות ארוכות יותר תוחזרנה לכותב.
יש לשמור על הסודיות הטיפולית בזמן הכנת הדו"ח.

בנוסף את/ה מתבקש/ת להביא וורבטים (תמליל) של שעה טיפולית נבחרת.  הכוונה היא – שחזור של השיחה הטיפולית שעשית, כולל האמירות של המטפל והאמירות של המטופל.  אורך הורבטים כ 2-4 עמודים כתובים בפונט 12 עם רווח של 1.5 ומעלה.

בעת הבחינה תישאל/י אודות הטיפול עליו דיווחת מבחינה קלינית, מהלך הטיפול, חלקך בו, ההמשגה התיאורטית וכדומה.
עוד על המקרה הדינמי

פסיכותרפיה קוגניטיבית-התנהגותית – CBT.
 
תקבל/י תיאור קצר של מקרה vignette או חלק מיומן שמנהל המטופל ותשאל/י לגבי תוכנית טיפול, פתרון בעיות במהלך הטיפול וכן דיון תיאורטי המתייחס לסוג טיפולים זה.

שאלות בפסיכיאטרייה עם הבטים נוירולוגים    

בחלק זה של הבחינה יכלול צוות הבוחנים גם נוירולוג ושאלותיו יתייחסו להיבטים נוירולוגיים של המקרה. 
תקבל/י שתי שאלות בתחומים שונים של הפסיכיאטריה.
בשאלה הראשונה יוצג מקרה וממנו ייגזרו שאלות לגבי אבחנה, אבחנה מבדלת, אטיולוגיה, טיפול, פרוגנוזה וכו'. 
השאלה השניה תהיה שאלה בנושא קונצפטואלי בפסיכיאטריה עם התייחסות להיבטים אתיים ומשפטיים.
הדגש בבחינה שלב ב' בפרק זה, כמו בחלקי הבחינה האחרים, הנו על היישום של התיאוריה והידע הפסיכיאטרי והנך מתבקש/ת לערוך את תשובותיך כך שתתייחסנה גם אל האספקט התיאורטי וגם אל האספקט היישומי של הנושא הנשאל, תוך הדגשת החלק היישומי.

 תוצאות
עליך להשיג ציון 'עובר' בכל אחד מחלקי הבחינה:
על פי החלטת ועדת הבחינות העליונה של המועצה המדעית מחודש מרץ 1996, כשלון בחלק אחד של הבחינה דינו ככישלון בבחינה כולה ויהיה עליך לחזור על הבחינה במלואה על כל חלקיה.
לאחר תום הבחינה תקבל/י את תוצאותיה מפי יושב ראש ועדת הבחינה אשר יודיע לך באופן אישי רק באם עברת את הבחינה בהצטיינות, עברת רגיל או נכשלת.
במידה ונכשלת – יאמר לך באיזה מהחלקים נכשלת.
אם יש לך עניין במידע מפורט יותר אודות תוצאות הבחינה בחלקיה השונים, עליך לפנות בכתב ליושב ראש ועדת הבחינה העליונה של המועצה המדעית ולבקש מידע זה.
הבוחנים עצמם מנועים מלתת מידע לנבחנים והנבחנים מתבקשים להימנע מלפנות לבוחנים ולבקש מהם מידע מעין זה.
זכותך לדווח בתום הבחינה על האווירה ששררה בשעת הבחינה ועל יחס הבוחנים כלפיך. 

  אנונימיות של הנבחן
1. על פי החלטת ועדת הבחינה העליונה, חל איסור על הבוחנים לשאול את  הנבחנים לפרטיהם האישיים, מקום עבודתם, שם מנהל המחלקה וכישלונות קודמים בבחינה.
2. לא תבחן על ידי בוחן אשר במחלקתו שהית במהלך התמחותך

תגובה אחת

  1. […] בו לבחינת שלב ב' בפסיכיאטריה. מה תוכלו למצוא כאן? תקציר הנחיות לנבחנים, לוח זמנים מומלץ להכנה לבחינה – מתי להתחיל להתכונן […]

הוספת תגובה