פסיכיאטריה – ספרות מומלצת לבחינה

להלן עיקרי הדברים, מתוך דף הנחיות לנבחנים בחינת שלב ב' בפסיכיאטריה / פרופ' שמואל פניג     
סילבוס לבחינות שלב ב' יכלול את הספרים והירחונים
:

  1. Comprehensive textbook of psychiatry/ kaplan and sadock – מהדורה אחרונה
  2. פרקים נבחרים בפסיכיאטריה (פרקים ישראליים) אליצור, טיאנו, מוניץ ונוימן.- מהדורה אחרונה

הירחונים מהשנתיים האחרונות:

  1. AM J. of Psychiatry
  2. BRIT. j. OF PSYCHIATRY
  3. ISR. J. OF PSYCHIATRY
  4. הרפואה
  5. archives  j. of psychiatry

היכרות עם החוקים הרלבנטיים למקצוע:
1.  החוק לטיפול בחולי נפש
2.  חוק שקום חולי נפש בקהילה
3.  חוק זכויות החולה

הוספת תגובה