הפורמולציה/האבחנה הדינמית – ליבת המקרה

אחד הנושאים הקשים בכתיבת המקרה הוא כתיבת הפורמולציה הדינמית.
חבל שלמתמחים בפסיכיאטריה לא מזדמן לנסח אבחנה דינמית במהלך עבודתם השוטפת. אם מפאת חוסר זמן ואם בשל חוסר הבנה של חשיבותה.
"אם הייתי יודע/ת לעשות פורמולציה דינמית כשהתחלתי את הפסיכותרפיה, הטיפול היה נראה לגמרי אחרת" או "הייתי יודע/ת מה אני עושה בטיפול" אלה משפטים שכיחים שמצער אותי לשמוע מפי מתמחים שמתחילים את תהליך הכתיבה.
הפורמולציה הדינמית אחד היא אחד המרכיבים החשובים בטיפול (ובכתיבת המקרה לבחינת שלב ב' בפסיכיאטריה) .
הפורמולציה הדינמית היא תוצר של האינפורמציה המצטברת מהאינטייק וממה שקורה בטיפול וממנה נגזרות המטרות הטיפוליות. ומהן מהלך הטיפול כולו 
יש מודלים רבים לניסוח האבחנה הדינמית וכמובן שניסוחה יושפע מהגישה התאורטית.
בקורס ההכנה לבחינת שלב ב' בפסיכיאטריה תנתן הדרכה בכתיבת הפורמולציה הדינמית של המקרה שלך מתוך המודלים האפשריים.
כהתחלה, אני ממליצה לקרוא את המאמר הקלאסי של פרי, קופר ומיטשל על הפורמולציה הדינמית: מטרותיה, המבנה שלה וישומה.
מתוך Am J Psychiatry 1987; 144:543-550 
כמו"כ אפשר להשתמש במבנה הפורמולציה הדינמית מתוך
Glen O. Gabbard, MD. Psychodynamic Psychiatry in Clinical Practice
גבארד מציע רשימה של איפיוני אישיות אותם יש להעריך בניסוח האבחנה הדינמית.

הוספת תגובה