איך להתכונן לראיון במבחן שלב ב' בפסיכיאטריה

ראיון פסיכיאטרי הוא אחד התהליכים היום-יומיים אותם עורך המתמחה בפסיכיאטריה. ראיון פסיכיאטרי הוא חלק משגרת העבודה במיון, במחלקה או במרפאה ובמהלך ההתמחות יוצא לתרגל אותו אינספור פעמים. לרוב, המתמחה המתכונן לבחינה מרגיש שזה הצד החזק שלו/ה. למרות הבטחון והשליטה בתחום מתמחים נכשלים גם בפרק זה של המבחן.
כדאי לקרוא את מאמרם של Levin T., Agid O., Abramowitz, M.Z. המתייחס להכנה לראיון הפסיכיאטרי לקראת מבחן שלב ב'. בחלקו הראשון של המאמר מוצעות ההכנות שלפני המבחן, רקע תאורטי לראיון הפסיכיאטרי המבוסס על סקירת ספרות רחבה ועקרונות נוספים. בחלק השני ניתוח מעמיק של הראיון עצמו. מכיוון שהראיון הפסיכיאטרי הוא בעקרון אחיד במבנה ובפונקציה שלו מומלצת גישה חצי-מובנית. החלק השלישי מציג גישה לאבחנה מבדלת מבוססת על ההערכה הרב-צירית עפ"י ה- DSM-IV…  
עדיין לא קיבלנו אישור לעשות שימוש ב"זכויות היוצרים" לכן ניתנים לכם להלן פרטי המאמר: 
A Guide to the Psychiatric Interview for the Part Two Oral Israeli Board Exams
פורסם ב- 2003 ב- ISR J PSYCHIATRY RELAT SCI;  40 (2): 103-117

הוספת תגובה