טבלת תרופות ומינונים, למקרה הצורך…

יתכן שלקראת הבחינה בתוך עומס משימות ההכנה תצטרך/י  טבלת תרופות ומינונים. (המקור לא ידוע) והדבר יכול לשמש לך לעזר. אם גילית טעויות בטבלא אנא העביר/י אלינו את התיקונים.

הוספת תגובה