פסיכיאטריה

לכאורה כל המתמחים הותקים בפסיכיאטריה יודעים פסיכיאטריה, נבחנו על ידע מעמיק בפסיכיאטריה כבר בבחינת שלב א'.
נשאלת השאלה על מה נבחנים בשלב ב' בפסיכיאטריה?
התשובה היא שבבחינת שלב ב' הנבחנים לא נבחנים על הידע התאורטי עצמו, אלא על היכולת ליישם את כל הידע התאורטי בנקודות זמן שונות ובסיטואציות שונות, להתדיין מתוך הכרות ובקיאות בנושא, כפי שמומחה בפסיכיאטריה נדרש לעשות מדי יום.

רוב המתמחים מוצאים את עצמם לקראת מבחן שלב ב' בפסיכיאטריה, מבולבלים, כיוון שבזמן הבחינה באופן מרוכז ובזמן קצר הם נדרשים להתנסח בבהירות ובדיוק, לתת תשובות בנויות כהלכה, באופן שמדגים את צורת החשיבה המקצועית הנדרשת מרופא מומחה, דבר השונה מאופן העבודה התהליכי היומיומי.
ישנם מתמחים שעובדים בבתי חולים פסיכיאטרים ונשאלים על סיטואציות מחדר מיון בבית חולים כללי, או על מקרים שלא מגיעים לבתי החולים… 
לבחינת שלב ב' בפסיכיאטריה, נדרשת הכנה שונה מזו הנדרשת לבחינת שלב א'.

התחלה
1.  להבין את הדרישות מהידע הפסיכיאטרי בחלקי הבחינה השונים – כמו השאלה המתגלגלית או השאלה הקונספטואלית
2.  לדאוג שתהיה לך הדרכה מסודרת
3.  לבחור עם המדריך/ה את המקרה לבחינת שלב ב'.

נשמע מסובך עד כאן? קח/י נשימה עמוקה… כי יש כמה תחומים שעליך ללמוד במקביל.

מה צריך ללמוד ולדעת?

בבחינת שלב ב' בפסיכיאטריה, בחלקים העוסקים בפסיכיאטריה הציפייה היא שיהיה לנבחן
א.  ידע מתקדם בתחלואה הפסיכיאטרית, על שלל הגורמים, המצבים והטיפולים
ב.  הכרות מעמיקה עם דרכי התמודדות עם סיטואציות שונות, נפוצות יותר ופחות
ג. הכרות עם נושאים כמו החקיקה והפרקטיקה של פסיכיאטריה בארץ ובעולם.
ד.  להכיר את הספרות המומלצת בפסיכיאטריה

כדי להצליח יש להכיר את
א. החוקים הרלוונטים בחקיקה הישראלית
ב. מאמרים ומחקרים בולטים בספרות המקצועית
ג. הכרות נרחבת עם חיי היומיום של הפרקטיקה הפסיכיאטרית במסגרת אשפוזית ומחוץ לה.

לא לשכוח
בחינת שלב ב' בפסיכיאטריה איננה באה לבדוק אך ורק ידע תאורטי אלא יכולת שימוש בידע התאורטי, יכולת לבטא אותו וליישם אותו. מדובר "בידע אקטיבי"  וזה הבדל משמעותי!

מתארגנת קבוצת לימוד והכנה
לפרטים בטל':  03-6919961,  מרכז רזולוציה – ישומים פסיכולוגיים מתקדמים
או במייל לכתובת shlavbet.psych@gmail.com