קורס הכנה

על בסיס ניסיון ממושך בהדרכה ובהכנת מתמחים לבחינה, אנו מציעים תוכנית הכנה
לבחינות התמחות שלב ב‘ בפסיכיאטריה
הרצאות
   *  התאוריות העיקריות – דחף/אגו,  יחסי אובייקט ופסיכולוגיית העצמי, תוך התייחסות לתאורטיקנים המייצגים אותן (פרויד, קליין, ויניקוט, קרנברג, קוהוט) ולמושגים הבסיסיים הקשורים אליהן.
  *  הדינאמיקה של 3 הפרעות אישיות  שכיחות – הפרעת אישיות הסטריונית, הפרעת אישיות גבולית והפרעת אישיות נרקציסטית (ניתן לדון בהפרעות אישיות נוספות או אחרות עפ“י הרלוונטיות למקרים).
  *  התאוריה של הפרקטיקה – הברית הטיפולית, החוזה, טרנספרנס וקאונטרטרנספרנס, הפרוש, סיום הטיפול  וכו‘.
  *  עקרונות תאורטיים וטיפוליים למקרה ”השני“:  טכניקות בהביוראליות, גישות קוגניטיביות-התנהגותיות.
  *  דיון בחומר בפסיכיאטריה ובנוירולוגיה
הדרכות קבוצתיות/אישיות   
ליווי בכתיבת המקרה לבחינה:  בחירת המקרה, דיון בפורמולציה הפסיכודינאמית ובמהלך הטיפול, הצגת המקרה בקבוצה (ההנחה היא שהמתמחים קיבלו הדרכה אישית על המקרה במסגרת ההתמחות)
התנסות
התנסות בפרזנטציה ועזרה בהתמודדות עם חרדת בחינות.
סימולציה של ראיון ומענה על שאלות קונספטואליות
סימולציה של בחינת התמחות.
צוות התוכנית
בצוות התוכנית:  פסיכיאטרים, נוירולוג, פסיכולוג קליני, עו“ס קלינית מדריכה, בעלי נסיון בהכנה לבחינת התמחות
מבנה התוכנית: מפגשים קבוצתיים שבועיים
בני 2 שעות אקדמיות
ניתן לקיים הדרכה אישית בהתאם לצורך
לפרטים בטל':  03-6919961,  מרכז רזולוציה – ישומים פסיכולוגיים מתקדמים
או במייל לכתובת shlavbet.psych@gmail.com